RAYUAN SEMAKAN SEMULA KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SEMESTER I SESI AKADEMIK 2009-2010

Dimaklumkan bahawa pelajar yang ingin menyemak keputusan peperiksaan Semester I Sesi Akademik 2009-2010 perlu melakukannya secara “on line” menerusi SMPweb (http://www.ukm.my/smpweb) mulai 21 Disember, 2009 – 18 Januari, 2009. Pelajar perlu mengemukakan maklumat berikut kepada Bahagian Pengurusan Akademik (BPA):

1) Borang yang dicetak daripada smpweb
2) Resit bayaran (RM25.00) bagi setiap kursus
3) Keputusan peperiksaan semester

Permohonan yang lengkap perlu diserahkan kepada Bahagian Pengurusan Akademik selewat-lewatnya pada 18 Januari, 2010. Permohonan yang tidak lengkap dan dikemukakan selepas tarikh tersebut tidak akan dilayan.

0 comments:

Catat Ulasan