PENDAFTARAN AWAL KURSUS SEMESTER 2 SESI AKADEMIK 2009-2010 DAN

Sebelum Pendaftaran Awal dibuat semua pelajar adalah disyaratkan membuat penilaian pengajaran kursus yang diambil pada semester semasa melalui laman web http://www.ukm.my/sppk mulai 21 September, 2009.

Pendaftaran Awal Kursus Semester 2 Sesi Akademik 2009-2010 akan diadakan pada 12 – 25 Oktober, 2009 (2 minggu) melalui laman web http:www.ukm.my/smpweb.

Pendaftaran Awal adalah diwajibkan kepada semua pelajar program Ijazah Pertama KECUALI pelajar Fakulti Perubatan dan Fakulti Pergigian. Bayaran PTPTN akan ditahan dan denda sebanyak RM15.00 akan dikenakan jika pelajar gagal membuat Pendaftaran Awal pada tempoh yang ditetapkan. Pelajar yang tidak membuat Pendaftaran Awal hanya dibenarkan membuat
Pendaftaran Kursus Semester 2 Sesi Akademik 2009-2010 pada 21 Disember 2009.

Pendaftaran kursus tidak mempunyai had pelajar. Proses Pemilihan Pendaftaran tertakluk kepada fakulti masing-masing untuk menentukan pelajar yang layak mengikut sesuatu kursus berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan.

Semakan keputusan pemilihan Pendaftaran Awal kursus boleh dilakukan mulai 16 November 2009.

Perlu diingatkan bahawa pendaftaran sebenar kursus Semester 2 Sesi Akademik 2009-2010 adalah tertakluk kepada keputusan peperiksaan semester sebelumnya.

0 comments:

Catat Ulasan