Kesan Amalan Riba Dalam Ekonomi

MOHD FADLI BIN ABDINUR
Exco Informasi & Penerangan
Persatuan Mahasiswa Fakulti Ekonomi & Perniagaan
Sesi 2009-2010

Kita telah menyedari bahwa secara ilmiah dan pemerhatian riba' mengandung mudarat dan kezaliman besar bagi perekonomian umat manusia. Namun banyak tokoh agama Islam yang tidak memiliki latar belakang keilmuan ekonomi belum memahami kemudaratan bunga bagi sistem perekonomian. Mereka memahami bunga secara ringkas dan hanya memandangnya dari perspektif ekonomi mikro padahal persoalan riba lebih merupakan ekonomi makro.

Akibat kekurangan ilmu pengetahuan tentang ilmu ekonomi Islam, maka masih banyak para ulama & ustaz yang berpandangan 'sesat' tentang bunga. Sesat dalam hal ini adalah memandang bunga sebagai praktik yang sah-sah saja. Padahal semua ahli ekonomi Islam sedunia telah ijma' tentang keharaman bunga bank. Ijma' tersebut merupakan kesimpulan penelitian ilmiah dari sejumlah professor seperti Prof Dr M.Umer Chapraq Prof Dr M. Akran Khan, Prof Dr Yusuf Qardhawi dan Prof Dr Ali Al-Shabuni. Secara faktanya bahawa bunga/riba' telah menimbulkan kemudaratan besar bagi umat manusia. Banyak negara mengalami krisis kewangan yang dahsyat dan ia terus menerus menjadi disebabkan oleh sistem riba'.


Jadi secara faktanya juga telah terbukti bahawa sistem bunga/riba' banyak menimbulkan bencana di berbagai negara dan bangsa. Riba' telah menciptakan ekonomi suatu negara menjadi goyah dan tidak stabil. Hal ini di sebabkan riba' telah membuka jalan bagi kegiatan spekulasi melalui transaksi derivatif(turunan). Jika ekonomi suatu negara tidak stabil. Maka akan terjadi penurunan eksport dan investasi(menanam modal). Riba' juga menciptakan inflasi di mana-mana sepanjang sejarah.Banyak negara mengalami inflasi secara hebat yang di sebut sebagai hyper inflasi, seperti Jerman, Perancis, Holland, Austria, Inggeris, dan negara-negara di Amerika Latin. Dalam sudut ekonomi makro, teori ekonomi mengajarkan bahawa bunga tersebut menurunkan pelaburan. Jika pelaburan menurun maka secara automatik akan menurunkan produk dan akibat berikutnya bunga menciptakan pengangguran dan kemiskinan. Riba' mengakibatkan lumpuhnya sektor produktiviti dan menciptakan pengangguran bagi kehidupan masyarakat. Bayangkan jika fenomena ini melanda dunia maka boleh dipastikan kemiskinan semakin meningkat.Pengharaman riba adalah haram sama sekali dalam Islam ini sesuai dengan fiman Allah SWT “ Wahalal lahu bai”aa waharroma riba” (Allah menghalalkan jual beli tetapi mengharamkan riba”-dari surah Al-Baqorah ayat 275). Jelas sekali pengharaman riba ini ada hikmahnya kerana kini akibat amalan riba kegawatan ekonomi kerap terjadi. Selain Islam agama lain juga amat menghalang penganut mereka untuk menjauhi amalan riba kerana in akan memberi impak yang besar.


Banyak surah yang menceritakan akibat pengamalan amalan riba dan ini disokong lagi dengan banyak hadis nabi yang menghalang umat Islam agar tidak menjalankan amalan riba kerana ia akan lebih membawa mudarat kepada manusia sejagat. Seperti contoh akibat amalan riba pada ekonomi pada masa kini setiap 10 tahun ekonomi dunia akan mengalami kegawatan ekonomi yang teruk. Hal ini akan membawa kepada banyak maslah sperti pengganguran dan akan membawa peningkatan maslah sosial.


Oleh itu pengenalan institusi perbankan Islam yang ada di Malaysia harus diperluaskan kerana akibat pengamalan riba dalam bank – bank konvesional yang berleluasa akan member impak yang besar kepada kestabilan ekonomi negara kita. Pada kegawatan ekonomi 1998 kita dapat mengatasi masalah ekonomi namun begitu langit dianggap selalu cerah akan mendung juga dimana jika kita mengambil langkah yang proaktif bagi menagani amalan riba di negara kita tidak mustahil suatu hari nanti negara kita sukar untuk keluar daripda kegawatan ekonomi seperti yang berlaku di Amerika Syarikat telah banyak dana yang disuntik bagi memulihkan ekonomi mereka namun usaha tersebut masih belum menampakkan hasil.


Maka marihla kita bersama – sama untuk memerangi amalan riba yang kian menguasai ekonomi negara kita kerana orang yang melakukan riba sesungguhnya berperang dengan Allah dan RasulNya hal ini dapat di lihat dalam fiman Allah Swt dalam surah Al-Baqarah: 278-279 yang bermaksud “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kalian orang-orang yang beriman. Jika kalian tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kalian. Dan jika kalian bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagi kalian pokok harta kalian; kalian tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”


Oleh itu secara kesimpulannya marilah kita beralihlah kepada Sistem Ekonomi Islam yang pasti selamat dan diredhai Allah SWT. Semoga kehidupan yang singkat ini kita manfaat sebaik-baiknya. Semoga juga perbuatan/amal kita berada dilingkungan perbuatan hambaNya mengikut Islam secara tuntasnya.

0 comments:

Catat Ulasan