Penyediaan Gambar Untuk Sistem Kad Pintar Majlis Konvokesyen 2009 dan Borang Maklumat Diri Pelajar

Sukacita dimaklumkan bahawa pelajar tahun akhir prasiswazah yang akan bergraduat pada tahun 2009 perlu menghantar gambar masing-masing melalui e-mel ke alamat graduan2009@ukm.my bermula 22 Januari 2009 hingga 30 Jun 2009. Ciri-ciri gambar adalah seperti berikut:

1. Gambar berukuran 158 px @5.57 cm X 121 px @ 4.27 cm
2. Namakan gambar tersebut dengan no. matrik (cth: A106443.jpg)
3. Format gambar jpg
4. Tajuk Emel: Gambar Bakal Graduan 2009 (No. Matrik Pelajar)

Cth: Gambar Bakal Graduan 2009 (A106443)

5. Gambar Warna

Contoh gambar yang diterima dan tidak diterima seperti di Lampiran 1 (klik di sini). Sebarang pertanyaan berhubung perkara di atas, sila e-mel kepada graduan2009@ukm.my. Saudara/i juga diminta mengisi borang maklumat diri yang terkini ke Bahagian Pengurusan Akademik dan menyerahkan selewat-lewatnya pada 17 April 2009. Borang tersebut boleh didapati di kaunter Bahagian Pengurusan Akademik.


Kerjasama saudara/i dalam perkara ini amat dihargai bagi melicinkan lagi keperluan Majlis Konvokesyen dan Penganugerahan Ijazah oleh pihak Universiti.


0 comments:

Catat Ulasan